Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 25/RMČ/2008

k žádosti na uplatnění snížení nájemného za užívání bytu v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 ve výši 1.000 Kč měsíčně od 27. 3. 2007 do doby kolaudace střešní nástavby domu č. p. 1087-1090 ul. Cíglerova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

se snížením nájemného za užívání bytu v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 ve výši 1.000 Kč měsíčně od 27. 3. 2007 do doby kolaudace střešní nástavby domu č. p. 1087-1090 ul. Cíglerova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o nesouhlasu se snížením nájemného za užívání bytu v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 ve výši 1.000 Kč měsíčně od 27. 3. 2007 do doby kolaudace střešní nástavby domu č. p. 1087-1090 ul. Cíglerova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 29. 2. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: SMP-14, a. s.
Na vědomí: SMP-14, a. s., žadatel