Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 26/RMČ/2008

k návrhu na schválení záměru na vybudování parkovacích kójí pro motorkáře


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

záměr na vybudování parkovacích kójí pro motorkáře

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garáží na sídlišti Černý Most II.

T: 15. 2. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s.