Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 27/RMČ/2008

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9, Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9, Černý Most na nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9, Černý Most s novým nájemcem

T: 29. 2. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce