Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 29/RMČ/2008

k návrhu na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen uložení inženýrských sítí do pozemků městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytových domů Panorama Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen uložení inženýrských sítí - plyn, elektrické vedení, kabel O2 do pozemků městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytových domů Panorama Kyje

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen uložení inženýrských sítí do pozemků městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytových domů Panorama Kyje

T: 15. 2. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - odd. majetkových dispozic