Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 32/RMČ/2008

k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně M© Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec paní Lucii Vaisové od 1. 2. 2008 do 31. 8. 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

pronájem jednoho pokoje v ubytovně M© Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec paní Lucii Vaisové od 1. 2. 2008 do 31. 8. 2008

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Baľilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení pronájmu jednoho pokoje v ubytovně M© Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec paní Lucii Vaisové

T: 29. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, SMP-14, a. s., M© Chvaletická, OSVZ