Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 451/RMČ/2008

na jmenování člena dopravní komise


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

Josefa Levice členem dopravní komise

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha14

seznámit Josefa Levice s výše uvedeným rozhodnutím

T: 15. 9. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, p.Levic, předseda dopravní komise