Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 453/RMČ/2008

plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008

příjmy
174 533,85 tis. Kč
výdaje
145 665,15 tis. Kč
z toho:
kapitálové
7 830,27 tis. Kč
běžné
137 834,88 tis. Kč
financování
28 868,70 tis. Kč

 

2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 4.126 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008

T: 23. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE