Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 454/RMČ/2008

15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

schválený rozpočet
příjmy
250 876,5 tis. Kč
výdaje
269 337,5 tis. Kč
financování
18 461,0 tis. Kč

 

rozpočet po 14. rozpočtovém opatření k 13. 8. 2008

příjmy
364 408,4 tis. Kč
výdaje
379 149,3 tis. Kč
financování
14 740,9 tis. Kč

 

rozpočet po 15. rozpočtovém opatření k 3. 9. 2008

příjmy
366 602,2 tis. Kč
výdaje
378 206,7 tis. Kč
financování
11 604,5 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha14
předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 23. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE