Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 455/RMČ/2008

2. úpravy finančního plánu včetně úpravy plánu oprav městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s 2. úpravou finančního plánu včetně úpravy plánu oprav městské části Praha 14 na rok 2008 dle příloh

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha14

předložit 2. úpravu finančního plánu včetně úpravy plánu oprav městské části Praha 14 na rok 2008 na jednání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 23. 9. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE