Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 459/RMČ/2008

na obnovu nájmu bytu v čp. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu neurčitou dle přílohy č.1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu neurčitou

T: 30. 9. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP -14, a. s., Kancelář starosty, nájemce