Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 463/RMČ/2008

na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+kk v č.p. 770, ul. Kučerova v souladu se zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

v souladu se zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+kk v č.p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 pro skupinu uchazečů B,C

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+kk v č.p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 pro skupinu uchazečů B,C

T: 30. 9. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., Kancelář starosty