Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 466/RMČ/2008

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2+1 v domě čp. 1134, ul. Ronešova, Praha 9, Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 2+1 v domě čp. 1134, ul. Ronešova, Praha 9, Černý Most (dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě) po trvalém opuštění společné domácnosti původními nájemci

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 2+1 v domě čp. 1134, ul. Ronešova, Praha 9, Černý Most s novým nájemcem

T: 30. 9. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., Kancelář starosty, nájemce