Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 468/RMČ/2008

k návrhu na souhlas s umístěním sídla společností podnájemce v nebytových prostorách objektu č.p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s umístěním sídla společností vlastněných podnájemcem v nebytových prostorách v objektu č.p. 67, ulice Baštýřská, Praha 9 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

 

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky Správy majetku Praha 14, a.s. o odsouhlasení umístění sídla společností vlastněných podnájemcem v nebytových prostorách v objektu č.p. 67 ul. Baštýřská, Praha 9

T: 30. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OSMI, nájemce