Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 469/RMČ/2008

k návrhu na souhlas s technickým zhodnocením školní kuchyně v nebytových prostorách v objektu č.p. 530 ul. Sadská, Praha 9, které bude započteno na nájemném za tyto nebytové prostory


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

a) s technickým zhodnocením školní kuchyně v nebytových prostorách objektu č.p. 530 ul. Sadská dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě b) s úpravou nájemného hrazeného formou technického zhodnocení školní kuchyně v nebytových prostorách objektu č.p. 530 ul. Sadská

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. o neodsouhlasení technického zhodnocení v nebytových prostorách č.p. 530 ul. Sadská, Praha 9 a o nesouhlasu s úpravou nájemného

T: 30. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OSMI, nájemce