Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 471/RMČ/2008

k žádosti MČ Praha 1 o podpis souhlasného prohlášení k pozemku parc. č. 1909/10 a parc. č. 1911/9 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

podpis souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 1909/10 a parc. č. 1911/9 v k. ú. Hloubětín, které podle § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí přešly do vlastnictví hl. m. Prahy, do svěřené správy MČ Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit podpis souhlasného prohlášení a jeho odeslání Úřadu městské části Praha 1, se sídlem Vodičkova 18, Praha 1

T: 20. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI