Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 473/RMČ/2008

k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 947 a 949, k. ú. Hostavice se spol. Uniga - cz, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 947 a 949, k. ú. Hostavice se spol. Uniga - cz, a. s., se sídlem Davídkova 34, Praha 8

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 947 a 949, k. ú. Hostavice se společností Uniga - cz, a. s.

T: 15. 10. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI