Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 475/RMČ/2008

na pronájem jednoho pokoje v ubytovně Z© Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec v budově Rochovská paní Renatě Kučerové od 15. 9. 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

pronájem jednoho pokoje v ubytovně Z© Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec v budově Rochovská paní Renatě Kučerové od 15. 9. 2008

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Baľilovou, ředitelku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. o schválení pronájmu jednoho pokoje v ubytovně Z© Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec v budově Rochovská paní Renatě Kučerové

T: 12. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, SMP -14, a.s., Z© Chvaletická