Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 641/RMČ/2008

23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I.  s c h v a l u j e

23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

 

schválený rozpočet

příjmy

 250 876,5 tis. Kč

výdaje

 269 337,5 tis. Kč

financování

   18 461,0 tis. Kč

rozpočet po 22. rozpočtovém opatření k 3. 12. 2008

příjmy

 382 409,6 tis. Kč

výdaje

 398 280,7 tis. Kč

financování

    15 871,1 tis. Kč

rozpočet po 23. rozpočtovém opatření k 11. 12. 2008

příjmy

 386 807,4 tis. Kč

výdaje

 397 209,1 tis. Kč

financování

     10 401,7 tis. Kč

 

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 17. 3. 2009

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE