Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 646/RMČ/2008

k návrhu na uzavření pojistné smlouvy č. 2267689838 mezi pojišťovnou Kooperativa, a. s. a městskou částí Praha 14 na havarijní pojištění vozidel v majetku městské části Praha 14


 

Rada městské části Praha 14

I.  s c h v a l u j e

uzavření pojistné smlouvy č. 2267689838 mezi pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group a městskou částí Praha 14 na havarijní pojištění vozidel v majetku městské části Praha 14 ode dne 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

II. m ě n í

usnesení č. 584/RMČ/2008 ze dne 25. 11. 2008 tak, že výše uvedená smlouva bude uzavřena pouze na období ode dne 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedené pojistné smlouvy č.  2267689838 mezi pojišťovnou Kooperativa, a. s. a městskou částí Praha 14 na havarijní pojištění vozidel v majetku městské části Praha 14

T: 31. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OE, OHS