Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 647/RMČ/2008

k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek za užívání nebytových prostor


 

Rada městské části Praha 14

I.  s o u h l a s í

s odepsáním nedobytných pohledávek za užívání nebytových prostor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. ž á d á,

obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s., aby tyto odepsané pohledávky vymáhala na AK JUDr. Klimeš

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odepsání nedobytných pohledávek za užívání nebytových prostor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 1. 2009

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s.