Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 650/RMČ/2008

k návrhu nauzavření dodatku č. 1 k SoD č. 2008/OSMI/0068 - "Výměna oken a dveří gymnázium ARCUS - pavilon C a část pavilonu E v budově ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most"


Rada městské části Praha 14

I.  b e r e n a v ě d o m í

kopii zápisu ze stavebního deníku (příloha č. 1 v tiskové podobě) z  investiční akce "Výměna oken a dveří gymnázium ARCUS - pavilon C a část pavilonu E v budově ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most"

II. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. 2008/OSMI/0068 "Výměna oken a dveří gymnázium ARCUS - pavilon C a část pavilonu E" s prodloužením termínu dokončení akce k datu 15. 1. 2009

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

uzavřít dodatek č. 1 k SoD č. 2008/OSMI/0068 s termínem ukončení akce k datu 15. 1. 2009

T: 22. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic