Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 655/RMČ/2008

k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 ze dne 11. 11. 2008 k pronájmu pokoje od 1. 1. 2009 v ubytovně M© Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I.  


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení Rady městské části Praha 14 č. 575/RMČ/2008 ze dne 11. 11. 2008 k pronájmu pokoje v ubytovně M© Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I. od 1. 1. 2009

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Baľilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. a pí Evu Douchovou, ředitelku M© Paculova s revokací výąe uvedeného usnesení

T: 30. 12. 2008

 

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, SMP-14, a. s.,.M© Paculova