Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 656/RMČ/2008

k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 - 22 v roce 2009


Rada městské části Praha 14

I.  s o u h l a s í

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 - 22 v roce 2009 dle přílohy č. 1- pouze v tiskové podobě na hl. m. Prahu

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 - 22 v roce 2009 dle přílohy č. 1

T: 30. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSVZ, OE