Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 657/RMČ/2008

k žádosti o změnu ve využití prostředků projektu Křesťanského centra pro rodinu - Heřmánek "Dny tvořivosti" podpořeného v rámci grantového řízení městské části Praha 14


 

Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

se žádostí o změnu ve využití prostředků projektu Křesťanského centra pro rodinu - Heřmánek "Dny tvořivosti" podpořeného v rámci grantového řízení městské části Praha 14 

II. n e s o u h l a s í

se změnou ve využití finančních prostředků u projektu "Dny tvořivosti" podle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit Křesťanské centrum pro rodinu - Heřmánek s bodem II. tohoto usnesení

T: 31. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OE