Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 658/RMČ/2008

k návrhu na souhlas se zrušením výpovědi dohodou a s revokací usnesení č. 589/RMČ/2008 v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I.  s o u h l a s í

  1. se zrušením výpovědi dohodou z nájmu nebytových prostor o výměře 96,76 m 2 v ulici Maňákova č. p. 744, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě
  2. s revokací usnesení č. 589/RMČ/2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě
II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení zrušení výpovědi dohodou z nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 744 ul. Maňákova, Praha 9 a revokace usnesení č. 589/RMČ/2008

T: 15. 1. 2009

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce