Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 234/RMČ/2009

k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s omezením provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu

2. se stanovením náhradního provozu, který byl určen následně:

7. 7. - 17. 7. 2009
MŠ Bobkova
20. 7. - 31. 7. 2009
MŠ Vybíralova 968
3. 8. - 14. 8. 2009
MŠ Gen. Janouška
17. 8. - 21. 8. 2009
MŠ Chvaletická
24. 8. - 31. 8. 2009
zavřeno, přípravný týden

 

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14
seznámit se stanovením náhradního provozu ředitelky MŠ

T: 15. 5. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, MŠ