Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 236/RMČ/2009

k žádosti o poskytnutí dispozičního práva k bytu MHMP o velikosti 3 + 1 v č. p. 808, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

žádost o poskytnutí dispozičního práva k bytu MHMP o velikosti 3 + 1 v č. p. 808, ul. Kučerova, Praha 9 městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
předložit Magistrátu hl. m. Prahy žádost o poskytnutí dispozičního práva k bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 808, ul. Kučerova, Praha 9 městské části Praha 14

T: 31. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci