Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 238/RMČ/2009

k opravě Pravidel pro řešení dopadů deregulace nájemného


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

nové znění Pravidel pro řešení dopadů deregulace nájemného dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14
zajistit zveřejnění nového znění Pravidel pro řešení dopadů deregulace nájemného

T: 7. 5. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, KT, SMP-14, a. s.