Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 240/RMČ/2009

k žádosti na uzavření splátkového kalendáře k úhradě dluhu na nájemném za užívání nebytového prostoru v č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 včetně smluvní pokuty a na zpětvzetí výpovědi z nebytového prostoru v č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s uzavřením splátkového kalendáře k úhradě dluhu na nájemném za užívání nebytového prostoru v č. p. 902 ulice Generála Janouška, Praha 9 včetně smluvní pokuty dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. se zpětvzetím výpovědi z nájmu nebytového prostoru v č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 za podmínky uzavření splátkového kalendáře dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit uzavření splátkového kalendáře k úhradě dluhu na nájemném za užívání nebytového prostoru v č. p. 902 ulice Generála Janouška, Praha 9 včetně smluvní pokuty dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. zajistit zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 za podmínky uzavření splátkového kalendáře dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned

3. jednat se zástupci spol. Staroměstská poliklinika, s. r. o. o rozšíření poskytování zdravotnických služeb

KT: 31. 5. 2009

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel