Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 241/RMČ/2009

k návrhu na souhlas se snížením roční sazby z 575,81 Kč/m2 na 269,95 Kč/m2, ze 187,77 Kč/m2 na 88,03 Kč/m2 a z 6,99 Kč/m2 na 3,28 Kč/m2 pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se snížením roční sazby z 575,81 Kč/m2 na 269,95 Kč/m2, ze 187,77 Kč/m2 na 88,03 Kč/m2 a z 6,99 Kč/m2 na 3,28 Kč/m2 pro nájemce za užívání nebytových prostor včetně zahrady o celkové výměře 578,78 m2 v objektu č. p. 907 ul. Metujská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 907 ul. Metujská, Praha 9

T: 31. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce