Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 251/RMČ/2009

k usnesení 63. jednání Rady městské části Praha 14, konaného dne 21. 4. 2009, č. 227/RMČ/2009 "Rekonstrukce elektroinstalace - etapa C a výplní vnějších otvorů ZŠ Bratří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most"


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace, jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 1 - pouze v tiskové podobě

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OSMI