Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 253/RMČ/2009

k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 713/10 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s úplatným převodem pozemku parc. č. 713/10 v k. ú. Hloubětín

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 713/10 v k. ú. Hloubětín OOA MHMP

T: 15. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI