Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 254/RMČ/2009

k záměru na prodej části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se záměrem prodat část pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje o výměře cca 60 m2 manželům Horákovým, bytem Tálínská 1544, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
1. zajistit seznámení žadatelů se stanoviskem městské části Praha 14

T: 14. 5. 2009

2. jednat s žadateli o kupní ceně části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje

T: 31. 5. 2009

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI