Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 5. 5. 2009

č. 259/RMČ/2009

k záměru městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí podzemní úkryt Vašátkova 1015 - 1018 v k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se záměrem městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí podzemní úkryt Vašátkova 1015 - 1018 v k. ú. Černý Most

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 k projednání záměr městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí podzemní úkryt Vašátkova 1015 - 1018 v k. ú. Černý Most

T: 23. 6. 2009

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic