Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 46/RMČ/2010

k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se znovupřidělením bytu v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu 1 roku s možností prodloužení dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat žadatele o souhlasu se znovupřidělením bytu v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 roku od 10. 2. 2010 s možností prodloužení vždy o 1 rok za podmínky řádného plnění povinností nájemce dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku od 10. 2. 2010 s možností prodloužení vždy o 1 rok za podmínky řádného plnění povinností nájemce dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení- pouze v tiskové podobě

T: 10. 2. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS