Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 47/RMČ/2010

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín na nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín s novým nájemcem

 

T: 31. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce