Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 48/RMČ/2010

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín za podmínky vrácení stávajícího bytu na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesen - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín na dobu neurčitou za podmínky vrácení bytu stávajícího

T: 31. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS