Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 49/RMČ/2010

k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s rozšířením účelu nájmu v nebytových prostorách o výměře 87,5 m2 v objektu č. p. 740 ul. Bryksova dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ul. Bryksova, Praha 9

T: 15. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce