Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 51/RMČ/2010

ke změně ve vedení příspěvkové organizace KVIZ Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. p ř i j í m á

rezignaci Milana Tůmy na funkci ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 ke dni 9. 2. 2010

II. p o v ě ř u j e

Bohumila Sobotku, zástupce starosty městské části Praha 14

převzetím pravomocí ředitele příspěvkové organizace do doby jmenování nového ředitele

III. u s t a n o v u j e

skupinu ve složení: Bohumil Sobotka zástupce starosty MČ Praha 14
Ing. Luděk Lisý tajemník ÚMČ Praha 14
Mgr. Eva Štětinová vedoucí KS

pro řešení konkrétních úkolů vyplývajících z činnosti příspěvkové organizace do doby jmenování nového ředitele

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. seznámit Milana Tůmu s tímto rozhodnutím a zajistit předání funkce ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

T: 10. 2. 2010

2. uveřejnit oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

T: 10. 2. 2010

3. informovat Radu městské části Praha 14 o činnosti příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 v přechodném období

T: 23. 2. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, KT