Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 53/RMČ/2010

2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

schválený rozpočet
příjmy
260.262,00 tis. Kč
výdaje
295.726,10 tis. Kč
financování
35.464,10 tis. Kč
rozpočet po 1. rozpočtovém opatření k 20. 1. 2010
příjmy
325.767,00 tis. Kč
výdaje
361.231,10 tis. Kč
financování
35.464,10 tis. Kč
rozpočet po 2. rozpočtovém opatření k 3. 2. 2010
příjmy
325.767,00 tis. Kč
výdaje
372.381,10 tis. Kč
financování
46.614,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 25. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OE