Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 55/RMČ/2010

ke zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 117, k. ú. Černý Most, na které je vybudován přístřešek provozovny Šenk na Rajské


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a s následným uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku o ploše 16,3 m2 z parc. č. 117, k. ú. Černý Most, na které je vybudován přístřešek provozovny Šenk na Rajské s p. Jiřím Šimkem, bytem Bouřilova 1105, Praha 9, za nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: OSM