Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 59/RMČ/2010

k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 2256 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemku parc. č. 2256 v k. ú. Kyje Ing. Miroslavu Hořejšímu a RNDr. Daně Hořejší, oba bytem Jordánská 523, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o prodej části pozemku parc. č. 2256 v k. ú. Kyje

T: 16. 2. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM