Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 61/RMČ/2010

k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení záměru "Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas, a. s., Praha 14, k. ú. Kyje" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

oznámení záměru na rozšíření provozu zařízení Fri3oil umístěného ve stávajícím objektu v areálu obchodní společnosti Linde Gas, a. s., Praha 14, k. ú. Kyje podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: KS OÚR