Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 62/RMČ/2010

k žádosti o vyjádření k navrhovanému odnětí zemědělských pozemků zabíraných stavbou č. 0212 komunikace Lipnická - Ocelkova


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s dotčením, vynětím ze zemědělského půdního fondu a s navrhovaným odnětím zemědělských pozemků (příloha č. 5) zabíraných stavbou č. 0212 komunikace Lipnická - Ocelkova

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat společnost VIS, a. s., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, o stanovisku Rady městské části Praha 14 k dotčení a vynětí ze zemědělského půdního fondu zemědělských pozemků zabíraných stavbou č. 0212 komunikace Lipnická - Ocelkova

T: 15. 2. 2010

2. předložit na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 žádost o odnětí pozemků (příloha č. 5) ze svěřené správy městské části Praha 14

T: 31. 3. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM