Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 63/RMČ/2010

k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k VZMR na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží na pozemcích parc. č. 2626/39 až 45, k. ú. Kyje"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu z jednání hodnotící komise o VZMR na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží na pozemcích parc. č. 2626/39 až 45, k. ú. Kyje"

II. r o z h o d l a

uzavřít smlouvu o dílo k VZMR na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží na pozemcích parc. č. 2626/39 až 45, k. ú. Kyje" s firmou EKIS, s. r. o., se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, která se umístila při vyhodnocení nabídek na prvém místě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit seznámení uchazečů zadávacího řízení k VZMR na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží na pozemcích parc. č. 2626/39 až 45, k. ú. Kyje" s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 15. 2. 2010

2. uzavřít smlouvu o dílo s firmou EKIS, s. r. o., se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

T: 15. 2. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSM, OE