Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 2. 2010

č. 64/RMČ/2010

k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru účelově určeného ve výši 4.000 Kč a 18.210 Kč Mateřské škole "Obláček", Praha 9 - Černý Most II., Šebelova 874


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s přijetím peněžitého daru účelově určeného ve výši 4.000 Kč od pí Petry Brychtové k nákupu 16-ti ks sušáků na prádlo a 16-ti ks košíčků na kolíčky a 18.210 Kč od Sdružení rodičů při mateřské škole "Obláček", Praha 9 - Černý Most II., Šebelova 874 na hračky a pomůcky pro děti

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit PaedDr. Irenu Valentovou, ředitelku MŠ Šebelova s udělením souhlasu k přijetí peněžitého daru účelově určeného ve výši 4.000 Kč od pí Petry Brychtové, fyzické osoby k nákupu sušáků na prádlo a košíčků na kolíčky a 18.210 Kč od Sdružení rodičů při mateřské škole "Obláček", Praha 9 - Černý Most II., Šebelova 874 na hračky a pomůcky pro děti

T: 15. 2. 2010

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, MŠ Šebelova