Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 248/RMČ/2011


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou 1 roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou 1 roku

T: 30. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce