Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 250/RMČ/2011


k návrhu na znovupřidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9 - Černý MostRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


znovupřidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9 - Černý Most na dobu určitou 1 rok, s možností dalšího prodloužení, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony k uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9 - Černý Most na dobu určitou 1 rok, s možností dalšího prodloužení

T: 31. 5. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce