Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 252/RMČ/2011


k návrhu na souhlas s prodloužením provozní doby venkovního občerstvení pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodloužením provozní doby venkovního občerstvení na části vstupní terasy v období květen až srpen 2011 pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o neodsouhlasení prodloužení provozní doby venkovního občerstvení na části vstupní terasy před nebytovými prostorami v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 15. 5. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce