Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 254/RMČ/2011


ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na rok 2011Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


vyhodnocení plnění plánu zlepšování na rok 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. s c h v a l u j e


1. plán zlepšování na rok 2011 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

2. Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 pro rok 2011 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 vyhodnocení plánu zlepšování pro rok 2010, plán zlepšování pro rok 2011 a Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 pro rok 2011

T: 30. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS - OÚR